E2160 (Окно CPU-Z)

E2160 (Окно CPU-Z)

E2160 cpu-z

E2160 By: Core2 Duo (3 replies) 00:54 4.09