E2200 (Окно CPU-Z).

E2200 (Окно CPU-Z).

E2200 cpu-z

E2200 By: Core2 Duo (3 replies) 22:43 3.09