BX80581Q9000

Q9000 (SLGEJ)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Quad Mobile Processor Q9000