LF80538GF0342M

T1400 (SL92V)

Спецификация процессора Intel® Core™ Solo T1400: