AW80581GH051003

Q9100

Спецификация процессора Intel® Core™2 Quad Mobile Processor Q9100