2.26 GHz

I3-350M

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-350M

I5-430M (SLBPM)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-430M

I5-430M (SLBPN)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-430M

P7550

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo P7550:

P7570

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo P7570:

P8400 (SLB3Q)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo Mobile P8400:

Q9100

Спецификация процессора Intel® Core™2 Quad Mobile Processor Q9100

SP9300

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo SP9300:

P8400

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo Mobile P8400:

P8400

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo Mobile P8400: