BX80616I5670

I5-670

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-670