32nm

I3-330M

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-330M

I3-350M

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-350M

I5-430M (SLBPM)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-430M

I5-430M (SLBPN)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-430M

I5-520M (SLBNA)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-520M

I5-520M (SLBNB)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-520M

I5-540M (SLBPF)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-540M

I5-540M

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-540M

I7-620UM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-620UM

I7-640UM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-640UM