BXC80616I3540

I3-540

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-540