CM80616003177AC

I5-660

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-660