LGA771

QX9775

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Processor QX9775: