3.20 GHz

I5-650

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-650

I7-960

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-960

I7-965

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition I7-965

QX9775

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Processor QX9775:

QX9770

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Processor QX9770: