BX80601975

I7-975

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition I7-975