08

I7-980X

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition I7-980X

I7-930

Спецификация процессора Intel Core i7 Processor I7-930

I7-960

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-960

I7-975

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition I7-975

I7-950

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-950

I7-920 (SLBEJ)

Спецификация процессора Intel Core i7 Processor I7-920 (степпинг D0)

I7-965

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition I7-965

I7-920

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-920

I7-940

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-940