D0

I7-930

Спецификация процессора Intel Core i7 Processor I7-930

I7-960

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-960

I7-975

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition I7-975

I7-950

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-950

I7-920 (SLBEJ)

Спецификация процессора Intel Core i7 Processor I7-920 (степпинг D0)

T2060

Спецификация процессора Intel® Pentium® Dual-Core Mobile Processor T2060

T2080

Спецификация процессора Intel® Pentium® Dual-Core Mobile Processor T2080

T2130

Спецификация процессора Intel® Pentium® Dual-Core Mobile Processor T2130

U1500

Спецификация процессора Intel® Core™ Duo U1500:

T1300 (SL9L4)

Спецификация процессора Intel® Core™ Solo T1300: