CM80616003174AH

I5-650

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-650