CM80616004794AA

I5-661

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-661