09B

I5-661

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-661

I7-870

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-870

I5-750

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-750

I7-860

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-860