05B

Q6600

Спецификация процессора Intel® Core™2 Quad Q6600:

QX6700

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Processor QX6700:

X6800

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Processor X6800:

QX6800

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Processor QX6800:

QX9650

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650:

QX6850

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Processor QX6850:

QX9770

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Processor QX9770: