2.40 GHz

I5-520M (SLBNA)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-520M

I5-520M (SLBNB)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-520M

I5-750S

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-750S

E3200

Спецификация процессора Intel® Celeron® Processor Family E3200:

E1600

Спецификация процессора Intel® Celeron® Processor Family E1600:

SU3500

Спецификация процессора Intel® Core™2 Solo SU3500:

P8600 (SLGFD)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo P8600:

P8600

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo Mobile P8600:

T8300 (SLAZC)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo T8300:

P8600

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo P8600: