I7-620M

I7-620M

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-620M

I7-620M (SLBPD)

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-620M