4.8 GT/s

I3-350M

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-350M

I7-620LM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-620LM

I7-640LM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-640LM

I7-620M

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-620M

I7-620M (SLBPD)

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-620M

I7-930

Спецификация процессора Intel Core i7 Processor I7-930

I7-960

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-960

I7-950

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-950

I7-920 (SLBEJ)

Спецификация процессора Intel Core i7 Processor I7-920 (степпинг D0)

I7-920

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-920