BV80605003210AD

I7-860S

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-860S