2.53 GHz

I5-540M (SLBPF)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-540M

I5-540M

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-540M

I7-860S

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-860S

P9500 (SLGE8)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo P9500:

T9400 (SLGEK)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo T9400:

SP9600

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo SP9600:

T9400 (SLGE5)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo T9400:

P8700

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo Mobile P8700:

QX9300

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Mobile Processor QX9300:

T9400

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo T9400: