2.5 GT/s

I3-330M

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-330M

I5-430M (SLBPM)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-430M

I5-430M (SLBPN)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-430M

I5-520M (SLBNA)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-520M

I5-520M (SLBNB)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-520M

I5-540M (SLBPF)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-540M

I5-540M

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-540M

I5-750S

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-750S

I7-860S

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-860S

I7-920XM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor Extreme Edition I7-920XM