B1

I5-750S

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-750S

I7-980X

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition I7-980X

I7-860S

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-860S

I7-920XM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor Extreme Edition I7-920XM

I7-720QM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-720QM

I7-820QM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-820QM

I7-870

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-870

I5-750

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-750

I7-860

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-860