BV80605003213AH

I5-750S

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-750S