BX80601920

I7-920 (SLBEJ)

Спецификация процессора Intel Core i7 Processor I7-920 (степпинг D0)

I7-920

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Processor I7-920