CN80617003885AE

I7-640LM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-640LM