2.13 GHz

I3-330M

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-330M

I7-640LM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-640LM

SL9600

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo Mobile SL9600:

E6400 (SLA97)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo E6400:

P7450

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo P7450:

E6400

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo E6400:

E6420

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo E6420: