CP80617004116AD

I5-540M

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-540M