CP80617004119AE

I5-520M (SLBNB)

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Mobile Processor I5-520M