CP80617004122AG

I3-330M

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-330M