CP80617004161AC

I3-350M

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-350M