E0

T9400 (SLGE5)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo T9400:

T9600 (SLGEM)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo T9600:

Q9550S (SLGAE)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Quad Q9550S:

T9550

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo Mobile Processor T9550:

P9600 (SLGE6)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo P9600:

T9800

Спецификация процессора Intel® Core™2 Duo T9800:

Q9000 (SLGEJ)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Quad Mobile Processor Q9000

Q9100

Спецификация процессора Intel® Core™2 Quad Mobile Processor Q9100

QX9300

Спецификация процессора Intel® Core™2 Extreme Mobile Processor QX9300:

Q9550 (SLB8V)

Спецификация процессора Intel® Core™2 Quad Q9550: