C2

I7-620LM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-620LM

I7-640LM

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-640LM

I7-620M

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-620M

I7-620M (SLBPD)

Спецификация процессора Intel® Core™ i7 Mobile Processor I7-620M

G6950

Спецификация процессора Intel® Pentium® Desktop G6950:

I3-530

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-530

I3-540

Спецификация процессора Intel® Core™ i3 Processor I3-540

I5-670

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-670

I5-660

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-660

I5-661

Спецификация процессора Intel® Core™ i5 Processor I5-661